•                    
  •                  
شنبه , ۰۲ مهر , ۱۴۰۱
شنبه, سپتامبر 24

برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

0
306

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه « غیر نیشکری »، جمعی از آموزش یاران نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی، جمعی از ثبت نام کنندگان مسکن مهر در پروژه بلوک D۸۲ واقع در شهرستان سبزوار، فعالان دانشجوئی دانشگاه تهران، جمعی از مالکان خورده زمین های شهرستان رباط کریم، جمعی از کارگران شهرداری سوسنگرد، در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز شنبه ۲۲شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شهرداری سوسنگرد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و سایر مطالبات مزدی و صنفی این کارگران در مقابل ساختمان این شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان معترض در تشریح مطالبات صنفی و مزدی خود اعلام کردند که تجمع آنها به علت پرداخت نشدن حقوق های معوقه، حق بیمه و عیدی آنها است و با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سوسنگرد خواستار وصول مطالبات مالی خود هستند.

همچنین گفته می شود این تجمع اعتراضی از هفت روز پیش در مقابل شهرداری سوسنگرد آغاز شده است.

تجمع اعتراضی مالکان خورده اراضی رباط کریم 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از عصر ایران، حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از مالکان خورده زمین های شهرستان رباط کریم، در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی وضعیت آنها برای صدور صدور مجوز ساخت و امکان تعیین وضعیت برای آنها در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از فعالان دانشجوئی دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی و در اعتراض به افزایش لحظه ای قیمت ها و تورم لجام گسیخته جاری کشور در محوطه دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این دانشجویان معترض با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی که مرتبط با افزایش قیمت کالاها، خودرو و سایر خدمات اجتماعی بود نارضایتی خود را از وضع مدیریت بسیار ضعیف کنونی کشور ابراز کردند.

تجمع اعتراضی کارگران غیرنیشکری هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه « غیر نیشکری » اخراج شده از این شرکت در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان هدفشان از برگزاری این تجمع اعتراضی را بازگشت به ادامه کار و فعالیت در این مجتمع تولیدی صنعتی و همچنین تبدیل وضعیت شغلی از قرارداد به استخدام دائم عنوان کردند. ”

تجمع اعتراضی ثبت نام کنندگان مسکن مهر سبزوار

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سبزوار نیوز، روز شنبه ۲۲شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از ثبت نام کنندگان مسکن مهر در پروژه بلوک D۸۲ واقع در شهرستان سبزوار در اعتراض به عدم تحویل واحدهای مسکونی آنها پس از گذشت ۹سال در مقابل اداره راه و شهرسازی سبزوار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 براساس اعلام کانال تلگرامی سربدار: “مسئولین این اداره سعی داشتند با دخالت نیروی انتظامی، مردم را از اعلام اعتراض خود منصرف و خود نیز از رو در رو شدن با مالکان معترض فرار کنند اما با توجه به پا درمیانی برخی افراد فضای صحبت برای این شهروندان معترض فراهم شد.”

 مسکن‌های مهر بلوک D۸۲ سبزوار که قرار بود طی سال ۹۰ تا ۹۲ به مالکین تحویل داده شود، اکنون با گذشت حدود ۹سال، بدلیل قصور پیمانکار و کوتاهی اداره مسکن و شهرسازی سبزوار آماده نشده و از سوی دیگر این شهروندان مبالغی را برای خرید این واحدها پرداخت کردند اما هنوز واحدی به آنان تحویل داده نشده.

تجمع اعتراضی آموزش یاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از آموزش یاران نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی در اعتراض به عدم توجه مسئولان در مطالبات صنفی آنها در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 معلمان معترض خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود با توجه به سوابق کاری‌شان شدند.

 

برچسب هاکارگران در ایرانفضاهای آموزشی در ایرانمسکن مهرتجمعات اعتراضی در ایرانآموزشتجمعمتجمع نیشکر هفت تپهآموزش و پروشسرکوب فعالان دانشجوییمعوقات مزدی در ایرانسرکوب فعالان دانشجویی در ایرانتجمعات کارگران در ایرانفعالان دانشجویی در ایرانمعلمان نهضت سوادآموزیآموزش دهندگان نهضت سوادآموزیتجمعات کارگران نیشکرمربیان پیش دبستانیمتقاضیان طرح مسکن مهرکارگراننهضت سواد آموزیتجمعاتتجمعات خیابانی در ایرانسرکوب دانشجویانتجمع اعتراضی فرهنگیاننیشکرکشت و صنعت نیشکر هفت تپهسرکوب فعالان دانشجوئی در ایرانمعوقات مزدی شهروندان در ایرانکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی دانشجویانمعوقات مزدی کارگران شهردارینهضت سوادآموزی در ایرانکارگرتان نیشکر هفت تپهکارگرتان غیر نیشکریمسکن مهر سبزوارکارگرنقض حقوق شهروندیسرکوب شهروندان در ایرانتجمعات کارگرانتجمعات اعتراضی کارگرانکارگران نیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهشهرستان رباط کریمکارگران شهرداری در ایرانتجمع اعتراضی کارگران نیشکرشهرستان سوسنگردسرکوب دانشجو در ایراندانش یاران نهضت سوادآموزیشهرستان سبزوارکارگرتان نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران غیر نیشکری هفت تپهپروژه ساختمانی دی 82 سبزوارنیشکر هفت تپهنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق شهروندی در ایرانکارگران ایرانسرکوب کارگران در ایرانتجمع اعتراضی معلمانکارگر نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکرمعوقات مزدی کارگران در ایرانفعالان دانشجوییتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهشهرداری سوسنگردمعوقات مزدی کارگرانآموزش یاران نهضت سوادآموزیتجمعات اعتراضی آموزش یاران نهضتتجمعات کارگران هفت تپهکارگران غیرنیشکریواحدهای مسکونی بلوک D82آموزش و پرورشنقض حقوق بشرآموزش و پرورش در ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیفرمانداریسرکوب فعالان دانشجوئیاعتراضات کارگران نیشکرکارگران هفت تپهنهضت سوادآموزیتجمع اعتراضی کارگران در ایرانطرح مسکن مهرشهرداری سوسنگرد در ایرانتجمعات کارگران نی برتجمعات کارگران ایراناستخدام آموزش یارانآموزش یاران نهضتکارگران غیر نیشکریزمین های رباط کریممعوقات مزدیسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهدانشجویان در ایرانکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانتجمع اعتراضی معلمان ایرانکارگران نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران ایرانتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیبازداشت فعالان دانشجوئیتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرمعوقات مزدی شهروندانمتقاضیان مسکن مهر در ایرانتجمعات کارگران غیرنیشکریفرمانداری رباط کریموزارت آموزش و پرورشمجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب دانشجویان در ایرانتجمع اعتراضیسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهتجمع اعتراضی فرهنگیان در ایرانسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهفعالان دانشجوئیتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب دانشجویان ایراندانشجویان دانشگاه تهرانسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانفعالان دانشجوئی در جمهوری اسلامیکارگران واحد پاکبانیتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهثبت نام مسکن مهرکارگران غیرنیشکری هفت تپهتجمعات اعتراضیکارگران شهرداریسندیکای نیشکر هفت تپهتجمعات کارگریسرکوب کارگرانسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهنهضت آزادیسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهمربیان پیش دبستانتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانمعوقات مزدی کارگران ایرانمدرسان نهضت سوادآموزیمعوقات مزدی کارگرمطالبلت صنفی آموزش یاران نهضت سوادآموزیتجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.