•                  
چهارشنبه , ۱۲ آذر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, دسامبر 3

برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

0
84

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه « غیر نیشکری »، جمعی از آموزش یاران نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی، جمعی از ثبت نام کنندگان مسکن مهر در پروژه بلوک D۸۲ واقع در شهرستان سبزوار، فعالان دانشجوئی دانشگاه تهران، جمعی از مالکان خورده زمین های شهرستان رباط کریم، جمعی از کارگران شهرداری سوسنگرد، در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز شنبه ۲۲شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شهرداری سوسنگرد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و سایر مطالبات مزدی و صنفی این کارگران در مقابل ساختمان این شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان معترض در تشریح مطالبات صنفی و مزدی خود اعلام کردند که تجمع آنها به علت پرداخت نشدن حقوق های معوقه، حق بیمه و عیدی آنها است و با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سوسنگرد خواستار وصول مطالبات مالی خود هستند.

همچنین گفته می شود این تجمع اعتراضی از هفت روز پیش در مقابل شهرداری سوسنگرد آغاز شده است.

تجمع اعتراضی مالکان خورده اراضی رباط کریم 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از عصر ایران، حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از مالکان خورده زمین های شهرستان رباط کریم، در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی وضعیت آنها برای صدور صدور مجوز ساخت و امکان تعیین وضعیت برای آنها در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از فعالان دانشجوئی دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی و در اعتراض به افزایش لحظه ای قیمت ها و تورم لجام گسیخته جاری کشور در محوطه دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این دانشجویان معترض با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی که مرتبط با افزایش قیمت کالاها، خودرو و سایر خدمات اجتماعی بود نارضایتی خود را از وضع مدیریت بسیار ضعیف کنونی کشور ابراز کردند.

تجمع اعتراضی کارگران غیرنیشکری هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه « غیر نیشکری » اخراج شده از این شرکت در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان هدفشان از برگزاری این تجمع اعتراضی را بازگشت به ادامه کار و فعالیت در این مجتمع تولیدی صنعتی و همچنین تبدیل وضعیت شغلی از قرارداد به استخدام دائم عنوان کردند. ”

تجمع اعتراضی ثبت نام کنندگان مسکن مهر سبزوار

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سبزوار نیوز، روز شنبه ۲۲شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از ثبت نام کنندگان مسکن مهر در پروژه بلوک D۸۲ واقع در شهرستان سبزوار در اعتراض به عدم تحویل واحدهای مسکونی آنها پس از گذشت ۹سال در مقابل اداره راه و شهرسازی سبزوار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 براساس اعلام کانال تلگرامی سربدار: “مسئولین این اداره سعی داشتند با دخالت نیروی انتظامی، مردم را از اعلام اعتراض خود منصرف و خود نیز از رو در رو شدن با مالکان معترض فرار کنند اما با توجه به پا درمیانی برخی افراد فضای صحبت برای این شهروندان معترض فراهم شد.”

 مسکن‌های مهر بلوک D۸۲ سبزوار که قرار بود طی سال ۹۰ تا ۹۲ به مالکین تحویل داده شود، اکنون با گذشت حدود ۹سال، بدلیل قصور پیمانکار و کوتاهی اداره مسکن و شهرسازی سبزوار آماده نشده و از سوی دیگر این شهروندان مبالغی را برای خرید این واحدها پرداخت کردند اما هنوز واحدی به آنان تحویل داده نشده.

تجمع اعتراضی آموزش یاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از آموزش یاران نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی در اعتراض به عدم توجه مسئولان در مطالبات صنفی آنها در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 معلمان معترض خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود با توجه به سوابق کاری‌شان شدند.

 

برچسب هاتجمعات اعتراضیکارگران در ایرانکارگرانکارگرنیشکر هفت تپهآموزش و پرورشمعوقات مزدیوزارت آموزش و پرورشکارگران شهرداریفضاهای آموزشی در ایراننهضت سواد آموزینقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکر هفت تپهسندیکای نیشکر هفت تپهمسکن مهرتجمعاتسرکوب شهروندان در ایراننقض حقوق شهروندی در ایرانآموزش و پرورش در ایراندانشجویان در ایرانسرکوب دانشجویان در ایرانتجمعات کارگریتجمعات اعتراضی در ایرانتجمعات خیابانی در ایرانتجمعات کارگرانکارگران ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهتجمع اعتراضیسرکوب کارگرانآموزشسرکوب دانشجویانتجمعات اعتراضی کارگرانسرکوب کارگران در ایرانفرمانداریتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهتجمعتجمع اعتراضی فرهنگیانکارگران نیشکرتجمع اعتراضی معلمانسرکوب فعالان دانشجوئیتجمع اعتراضی معلمان ایرانتجمع اعتراضی فرهنگیان در ایراننهضت آزادیمتجمع نیشکر هفت تپهنیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهکارگر نیشکر هفت تپهاعتراضات کارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهآموزش و پروشکشت و صنعت نیشکر هفت تپهرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکرکارگران هفت تپهفعالان دانشجوئیمربیان پیش دبستانسرکوب فعالان دانشجوییسرکوب فعالان دانشجوئی در ایرانشهرستان رباط کریممعوقات مزدی کارگران در ایراننهضت سوادآموزیسرکوب کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهمعوقات مزدی در ایرانمعوقات مزدی شهروندان در ایرانکارگران شهرداری در ایرانفعالان دانشجوییتجمع اعتراضی کارگران در ایرانتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب دانشجویان ایرانتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهسرکوب فعالان دانشجویی در ایرانکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهطرح مسکن مهرتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهدانشجویان دانشگاه تهرانسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران در ایرانسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهشهرستان سوسنگردشهرداری سوسنگردشهرداری سوسنگرد در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانفعالان دانشجویی در ایرانتجمع اعتراضی دانشجویانسرکوب دانشجو در ایرانمعوقات مزدی کارگرانتجمعات کارگران نی بربازداشت فعالان دانشجوئیفعالان دانشجوئی در جمهوری اسلامیمعوقات مزدی کارگران ایرانمعلمان نهضت سوادآموزیمعوقات مزدی کارگران شهرداریدانش یاران نهضت سوادآموزیآموزش یاران نهضت سوادآموزیتجمعات کارگران ایرانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرکارگران واحد پاکبانیمدرسان نهضت سوادآموزیآموزش دهندگان نهضت سوادآموزینهضت سوادآموزی در ایرانشهرستان سبزوارتجمعات اعتراضی آموزش یاران نهضتاستخدام آموزش یارانمعوقات مزدی شهروندانتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهمعوقات مزدی کارگرتجمعات کارگران نیشکرکارگرتان نیشکر هفت تپهکارگرتان نیشکرتجمعات کارگران هفت تپهآموزش یاران نهضتمتقاضیان مسکن مهر در ایرانثبت نام مسکن مهرمطالبلت صنفی آموزش یاران نهضت سوادآموزیمربیان پیش دبستانیکارگرتان غیر نیشکریتجمعات اعتراضی کارگران غیر نیشکری هفت تپهکارگران غیرنیشکریکارگران غیر نیشکریتجمعات کارگران غیرنیشکریکارگران غیرنیشکری هفت تپهتجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانیمتقاضیان طرح مسکن مهرمسکن مهر سبزوارپروژه ساختمانی دی 82 سبزوارواحدهای مسکونی بلوک D82زمین های رباط کریمفرمانداری رباط کریم

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: