•                  
پنج شنبه , ۰۳ مهر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, سپتامبر 24

برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی

0
55

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، در ادامه تجمعات اعتراضی شهروندان ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور است جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه « غیر نیشکری »، جمعی از آموزش یاران نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی، جمعی از ثبت نام کنندگان مسکن مهر در پروژه بلوک D۸۲ واقع در شهرستان سبزوار، فعالان دانشجوئی دانشگاه تهران، جمعی از مالکان خورده زمین های شهرستان رباط کریم، جمعی از کارگران شهرداری سوسنگرد، در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان تجمعات اعتراضی را برگزار کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز شنبه ۲۲شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شهرداری سوسنگرد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و سایر مطالبات مزدی و صنفی این کارگران در مقابل ساختمان این شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان معترض در تشریح مطالبات صنفی و مزدی خود اعلام کردند که تجمع آنها به علت پرداخت نشدن حقوق های معوقه، حق بیمه و عیدی آنها است و با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سوسنگرد خواستار وصول مطالبات مالی خود هستند.

همچنین گفته می شود این تجمع اعتراضی از هفت روز پیش در مقابل شهرداری سوسنگرد آغاز شده است.

تجمع اعتراضی مالکان خورده اراضی رباط کریم 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از عصر ایران، حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از مالکان خورده زمین های شهرستان رباط کریم، در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی وضعیت آنها برای صدور صدور مجوز ساخت و امکان تعیین وضعیت برای آنها در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از فعالان دانشجوئی دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی و در اعتراض به افزایش لحظه ای قیمت ها و تورم لجام گسیخته جاری کشور در محوطه دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این دانشجویان معترض با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی که مرتبط با افزایش قیمت کالاها، خودرو و سایر خدمات اجتماعی بود نارضایتی خود را از وضع مدیریت بسیار ضعیف کنونی کشور ابراز کردند.

تجمع اعتراضی کارگران غیرنیشکری هفت تپه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه « غیر نیشکری » اخراج شده از این شرکت در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان هدفشان از برگزاری این تجمع اعتراضی را بازگشت به ادامه کار و فعالیت در این مجتمع تولیدی صنعتی و همچنین تبدیل وضعیت شغلی از قرارداد به استخدام دائم عنوان کردند. ”

تجمع اعتراضی ثبت نام کنندگان مسکن مهر سبزوار

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سبزوار نیوز، روز شنبه ۲۲شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از ثبت نام کنندگان مسکن مهر در پروژه بلوک D۸۲ واقع در شهرستان سبزوار در اعتراض به عدم تحویل واحدهای مسکونی آنها پس از گذشت ۹سال در مقابل اداره راه و شهرسازی سبزوار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 براساس اعلام کانال تلگرامی سربدار: “مسئولین این اداره سعی داشتند با دخالت نیروی انتظامی، مردم را از اعلام اعتراض خود منصرف و خود نیز از رو در رو شدن با مالکان معترض فرار کنند اما با توجه به پا درمیانی برخی افراد فضای صحبت برای این شهروندان معترض فراهم شد.”

 مسکن‌های مهر بلوک D۸۲ سبزوار که قرار بود طی سال ۹۰ تا ۹۲ به مالکین تحویل داده شود، اکنون با گذشت حدود ۹سال، بدلیل قصور پیمانکار و کوتاهی اداره مسکن و شهرسازی سبزوار آماده نشده و از سوی دیگر این شهروندان مبالغی را برای خرید این واحدها پرداخت کردند اما هنوز واحدی به آنان تحویل داده نشده.

تجمع اعتراضی آموزش یاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از آموزش یاران نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی در اعتراض به عدم توجه مسئولان در مطالبات صنفی آنها در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 معلمان معترض خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود با توجه به سوابق کاری‌شان شدند.

 

برچسب هافرمانداریفرمانداری رباط کریمفضاهای آموزشی در ایرانفعالان دانشجوییفعالان دانشجویی در ایرانفعالان دانشجوئیفعالان دانشجوئی در جمهوری اسلامیمتقاضیان مسکن مهر در ایرانمتقاضیان طرح مسکن مهرمتجمع نیشکر هفت تپهمجتمع نیشکرمجتمع نیشکر هفت تپهمدرسان نهضت سوادآموزیمربیان پیش دبستانمربیان پیش دبستانیمسکن مهرمسکن مهر سبزوارمطالبلت صنفی آموزش یاران نهضت سوادآموزیمعلمان نهضت سوادآموزیمعوقات مزدیمعوقات مزدی کارگرمعوقات مزدی کارگرانمعوقات مزدی کارگران ایرانمعوقات مزدی کارگران در ایرانمعوقات مزدی کارگران شهرداریمعوقات مزدی در ایرانمعوقات مزدی شهروندانمعوقات مزدی شهروندان در ایراننقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراننهضت آزادینهضت سواد آموزینهضت سوادآموزینهضت سوادآموزی در ایراننیشکرنیشکر هفت تپهواحدهای مسکونی بلوک D82وزارت آموزش و پرورشکارگرکارگر نیشکر هفت تپهکارگرانکارگران مجتمع نیشکر هفت تپهکارگران نیشکرکارگران نیشکر هفت تپهکارگران نیشکر هفت تپه در ایرانکارگران هفت تپهکارگران واحد پاکبانیکارگران پیمانکاری بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپهکارگران ایرانکارگران در ایرانکارگران شهرداریکارگران شهرداری در ایرانکارگران غیر نیشکریکارگران غیرنیشکریکارگران غیرنیشکری هفت تپهکارگرتان نیشکرکارگرتان نیشکر هفت تپهکارگرتان غیر نیشکریکشت و صنعت نیشکر هفت تپهپروژه ساختمانی دی 82 سبزوارآموزشآموزش و پرورشآموزش و پرورش در ایرانآموزش و پروشآموزش یاران نهضتآموزش یاران نهضت سوادآموزیآموزش دهندگان نهضت سوادآموزیاستخدام آموزش یاراناعتراضات کارگران نیشکربازداشت فعالان دانشجوئیتجمعتجمع اعتراضیتجمع اعتراضی فرهنگیانتجمع اعتراضی فرهنگیان در ایرانتجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانیتجمع اعتراضی معلمانتجمع اعتراضی معلمان ایرانتجمع اعتراضی کارگران نیشکرتجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران هفت تپهتجمع اعتراضی کارگران در ایرانتجمع اعتراضی دانشجویانتجمعاتتجمعات کارگریتجمعات کارگرانتجمعات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران نی برتجمعات کارگران نیشکرتجمعات کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات کارگران هفت تپهتجمعات کارگران ایرانتجمعات کارگران در ایرانتجمعات کارگران غیرنیشکریتجمعات اعتراضیتجمعات اعتراضی کارگرانتجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکرتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران نیشکر در هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران هفت تپهتجمعات اعتراضی کارگران در ایرانتجمعات اعتراضی کارگران غیر نیشکری هفت تپهتجمعات اعتراضی آموزش یاران نهضتتجمعات اعتراضی در ایرانتجمعات خیابانی در ایرانثبت نام مسکن مهردانش یاران نهضت سوادآموزیدانشجویان دانشگاه تهراندانشجویان در ایرانرئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهزمین های رباط کریمسندیکای نیشکر هفت تپهسندیکای کارگری نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپهسندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپهسرکوب فعالان دانشجوییسرکوب فعالان دانشجویی در ایرانسرکوب فعالان دانشجوئیسرکوب فعالان دانشجوئی در ایرانسرکوب کارگرانسرکوب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران نیشکر هفت تپهسرکوب کارگران ایرانسرکوب کارگران در ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیسرکوب تجمعات اعتراضی در ایرانسرکوب دانشجو در ایرانسرکوب دانشجویانسرکوب دانشجویان ایرانسرکوب دانشجویان در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانشهرداری سوسنگردشهرداری سوسنگرد در ایرانشهرستان رباط کریمشهرستان سوسنگردشهرستان سبزوارطرح مسکن مهر

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: