•                  
جمعه , ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۱
جمعه, می 20

سپیده فرح آبادی, فعال مدنی جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت شد

0
785

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “سپیده فرح آبادی«فرهان»”, فعال مدنی, ساکن تهران, که پیش از این توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مجموع  به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸, “سپیده فرح آبادی«فرهان»”, فعال مدنی, ساکن تهران, جهت اجرای حکم حبس ۲ ساله خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی در جریان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده بود و در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده”, به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی “احمد زرگر”, عینا تائید شد. وی در طی روند دادرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده است. 

براساس این گزارش, “سپیده فرح آبادی«فرهان»”, از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور” نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری که برای “سپیده فرح آبادی«فرهان»” از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور” صادر شده لازم به اجرا شده است. 

 لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۸,”سپیده فرح آبادی«فرهان»”, فعال مدنی, ساکن تهران, پس از رد درخواست اعاده دادرسی بر پرونده خود که پیش از این توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود احضار شده بود. 

همچنین در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۸, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست”احمد زرگر” حکم صادره بر علیه “سپیده فرح آبادی«فرهان»” را پس از مراجعه وی به دفتر شعبه مذکور به این فعال مدنی ابلاغ کرده بود. 

در مرحله بدوی, سپیده فرح آبادی«فرهان», در تاریخ ۱۶تیرماه ۱۳۹۷, پس مراجعه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, متوجه شده بود که توسط  “ماشالله احمدزاده”, بصورت غیابی و بدون هیچگونه اطلاع رسانی به وی برای حضور در جلسه دادرسی طی دادنامه صادره به تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۷, از بابت اتهامات “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور” نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶, با انتشار گزارشی از محرومیت سپیده فرح آبادی«فرهان», از دسترسی به وکیل در طی دوران بازجوئی و تشکیل پرونده را اطلاع رسانی کرده بود. 

سپیده فرح آبادی«فرهان», فارغ التحصیل رشته معماری در جریان تجمعات اعتراضی به تاریخ ۱۲دی ماه ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین, در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات تحت بازجوئی قرار گرفت و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی, در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

نیروهای امنیتی از تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۶ بازداشت شهروندان معترض را آغاز کردند و تا پایان این دور از اعتراضات بیش از ۳۷۰۰ نفر در تهران و سایر شهرهای ایران بازداشت شدند. 

در اعتراضات سراسری روز نهم دی ماه در ایران، دانشجویان دانشگاه تهران و امیرکبیر (پلی تکنیک) با جمعیت معترض در تهران همراه شدند و شعارهایی مانند اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا, دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد، دانشجو، کارگر، اتحاد اتحاد سر دادند. دانشجویان خوابگاه دانشجویی ,«کوی دانشگاه تهران» نیز در شب ۹ دی ماه ۱۳۹۶ با شعارهایی مانند “کار، نان، آزادی” برای ساعاتی در محوطه این مجتمع خوابگاهی تجمع کرده بودند. 

سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدودیتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر حق آزادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

برچسب هاقاضیقاضی احمد زرگرقاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهرانماشالله احمدزادهماشااله احمدزادهنقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در ایرانانتقالاجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی و خارجیاجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملیاجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجیاجتماع و تبانی علیه امنیت ملیاجرای حکم حبساجرای حکم حبس تعزیریاحمد زرگراحمدزرگراعتراضات دی ماه ۱۳۹۶اعتراضات دیماه ۱۳۹۶اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶بند زنانبند زنان در زندان اوینبند زنان زندان اوینبیخبریبازداشتبازداشتشدگان ۵ دی ماهتجمعات اعتارضی دیماه 1396تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶تجمعات اعتراضی دیماهتجمعات اعتراضی دیماه 1396تجمعات اعتراضی دیماه ۱۳۹۶تجمعات دی ماه ۱۳۹۶تجنعات اعتراضی دیماهتظاهرات اعتراضی دی ماهتظاهرات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶تعلیق اجرای حکم حبسحقوق بشرحقوق بشر در ایرانحقوق بشر در ارانحقوق شهروندیحبس تعزیریدی ماهدی ماه۱۳۹۶دیماهزندان اوینسپیده فرهانسپیده فرح آبادیسپیده فرح آبادی فرهانسرکوب فعالان مدنیسرکوب فعالان مدنی در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانشعبه ۲۶شعبه ۲۶ دادگاه انقلابشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۳۶ دادگاه انقلابشعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظرشعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهرانصدور حکم حبس تعزیریصدور حکم شلاق

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: