•                    
  •                  
جمعه , ۱۱ آذر , ۱۴۰۱
جمعه, دسامبر 2

بازداشت ۶ تَن از شهروندان و آزادی ۳تَن دیگر با اتمام بازجویی ها

0
123

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۴مهر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهرستان خوی، سنندج، پاوه و دزفول، دستکم ۶ تن از شهروندان را بازداشت کردند. همچنین، دو شهروند بازداشت شده در سنندج و رشت با تودیع وثیقه آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عیسی هادی زاده، نگار هادی زاده، مازیار نامی، کامران صادقی، حمیدرضا محمدپور و فریاد بهنام ایناخی، در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و خوزستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.‌ همچنین، پردیس جاوید و المیرا بهمنی، پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شدند.‌

یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت:”روز شنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، حمیدرضا محمدپور، فرزند: عبدالمحمد، ساکن شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شده است.”

از مصادیق حقوقی اتهامات، ارگان بازداشت کننده و مکان نگهداری حمیدرضا محمدپور تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.‌

وبسایت کُردپا نیز اعلام کرد؛ روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، عیسی هادی زاده و فرزند وی نگار هادی زاده، اهل قطور از توابع شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.

براساس این گزارش، عیسی هادی زاده، در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی آزاد شد اما نگار هادی زاده، تحت بازداشت و بازجویی از سوی اداره اطلاعات سپاه بسر می برد.

همچنین، طی روزهای اخیر، مازیار نامی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، مربی کشتی، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.‌ از مکان نگهداری، ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات مازیار نامی اطلاعی در دست نیست.‌

در ادامه نیز، شامگاه جمعه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱، کامران صادقی، متولد: ۱۳۷۴، اهل شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه، توسط یکی از ارگانهای امنیتی در این شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.‌

اما در خبری دیگر، روز شنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، فریاد بهنام ایناخی، متولد: ۱۳۷۶، ساکن شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه در شهرستان روانسر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. از دلایل بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات فریاد بهنام ایناخی تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعی در دست نیست.

اما روز شنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، پردیس جاوید، متولد: ۱۳۸۱، دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.‌ از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دست نیست.

لازم به اشاره است، پردیس جاوید، طی روزهای گذشته در جریان اعتراضات سراسری در شهر سنندج پس شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی زخمی شد و در مدتی کوتاه پس از آن در خانه ای که ای در آن پناه گرفته بود از سوی یکی از ارگانهای امنیتی این شهر بازداشت شده بود.‌

اما در خبری دیگر، روز شنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، المیرا بهمنی، فعال حقوق زنان، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد. از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.‌

لازم به ذکر است، المیرا بهمنی، فعال حقوق زنان، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی در شهر رشت مرکز استان گیلان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی از حقوق اولیه یک‌متهم برای دسترسی به وکیل و یا ارتباط با خانواده خود نیز محروم شده بود. 

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، مقابله با سرکوب مرگبار اعتراضات به جانباختن مهسا امینی را نیازمند اقدام فوری جهانی دانست.

حقوق بشر در ایران، با توجه به برگزاری این دور از اعتراضات سراسری بصورت روزانه و با انتشار گزارشاتی برگزاری این دور از اعتراضات در روزهای،  سوم،   چهارم،   پنجم،   ششم،   هفتم،   هشتم ، نهم،  دهم،  یازدهم،  دوازدهم،  سیزدهم،  چهاردهم،  پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم وبیست دوم این تجمعات اعتراضی را پوشش خبری داده است.

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

برچسب هاحقوق شهروندیسنندجدانشگاه سنندجبازداشت شهروندان کوردبازداشت،اعتراضات سراسری شهریور ماه ۱۴۰۱استان آذربایجان غربی،بخش قطورنگار هادی زادهفعال حقوق زنانشهرسنندجشهرستان پاوهبازداشت شهروندان کورد در ایراننقص حقوق شهروندی در ایرانشهر رشتاعتراضات سراسری ۱۴۰۱بازداشت شدگان تظاهرات شهریور ماه ۱۴۰۱فریاد بهنام ایناخیعیسی هادی زادهاستان کردستانحقوق شهروندی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی در ایرانممانعت از تودیع وثیقهبخش قطور شهرستان خویبازجویی کردنتظاهرات اعتراضی شهریور۱۴۰۱شهررشتفریادبهنام ایناخیپردیس جاویداحضار و بازجوئیرشتشهر سنندجاخبار نقض حقوق شهروندی در ایرانمریوان استان کردستانبازجوئی کردنالمیرا بهمنیاستان کرمانشاه،حمیدرضا محمدپورحقوق بشراستان کرمانشاهبازداشت دانشجویاندزفولاستان آذربایجانغربیفقر در استان خوزستاناستان خوزستان،المیرابهمنیشهرستان پاوه،حمیدرضامحمدپوربازجوییتودیع وثیقهشهرستان خویپاوهمراحل بازجوئیسنندج کردستانپاوه کرمانشاهاعتراضات ۱۴۰۱دزفول خوزستانکامران صادقیوثیقهاستان گیلانشهرستان دزفولخویفرمانده نیروی انتظامی استان کردستانحقوق شهروندی در ایران،اعتراضات شهریور ۱۴۰۱خوی آذربایجان غربیبازداست دانشجویانمازیار نامیحبس تعزیریتفهیم اتهامحقوق بشر ایرانآزادی با تودیع وثیقهبازجوئی کردن،اعتراضات سراسری شهریور۱۴۰۱خوی آذربایجانغربیقطورمازیارنامی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.